Böcker

Böcker


Endast 200:-

+ porto

Beställs gm

kontakt-adresserna

hemsidan.


Se också nya uppl.

av Längtans

fågel där.

Myten om den hälsosamma fluoren


av Odontologie Dr., professor Gunnar Bergström

ACO-tryck Örebro 1971

Nyskick, häftad  57 sidor


50:-  (porto på 22:- tillkommer)


Fluorid som är ett kraftigt cellgift används som tillsats till olika typer av tandvårdsmedel eller vatten för att förhindra karies. Under sin tid som gästprofessor vid University of  Houston i Texas kom Dr. Gunnar Bergström i kontakt med den pågående kampanjen för användande av fluor i tandvården, som hade startat i USA vid mitten av fyrtiotalet. Med friska ögon utifrån upptäckte han snart att de vetenskapliga beläggen för fluorens effektivitet var bristfälliga, men att det fanns stora ekonomiska intressen i användandet av fluor, trots att dess nytta var klart överdriven och att hälsoriskerna var uppenbara. Gunnar Bergström skrev då boken ”80 Maximaldoser” som tar upp risken för fluorförgiftning av barn som bor i områden med  s k ”optimal”  fluorhalt i dricksvattnet. Förgiftningen visar sig som s k emaljfluoros, vilket är porös och underutvecklad emalj. ”Myten om den hälsosamma fluoren” med undertiteln ”Ett resultat av statistisk okunnighet, önsketänkande och blind auktoritetstro” är en fortsättning på ”80-maximaldoser” och tar upp fler exempel på tveksamheter till användandet av fluor i tandvården, bl a svenska exempel.


Sedan 1945, alltså i 66 år, har tandläkarna använt enzymgiftet fluorid för att skydda föremålet för sin yrkesutövning, tänderna. Genom att barnen utsätts för fluor under tandbildningen blir deras tandemalj porös och oregelbunden (även den kritvita emalj som kännetecknar tänder i fluorområde är mer oregelbunden än normal emalj, vilket avslöjats genom elektronmikroskopi). Utan att helt känna till den biokemiska mekanismen bakom emaljfluorosen, hävdar tandläkarna att den bara är ett obetydligt estetiskt problem. Alltså,  utan att de verkligen säkert vet säger de att det finns inga hälsorisker med denna tydligt visade fluorförgiftning. Det måste vara ett rekord i anti-intellektualism inom hälsovården.

Tage Wahlbergs bok Kunskapen om fåglar 


Glädjande information

till alla naturvänner

Den kände ornitologen Tage Wahlbergs bok

KUNSKAPEN OM FÅGLAR

kom ut i januari 2015 i en utökad och omarbetad upplaga med titeln:

Våra Fåglars Bon och Ägg

ISBN978-91-637-6866-8

Samtliga svenska fågelarters ägg och bon

finns beskrivna och fotografiskt dokumenterade 


Malmköpingsförfattaren Tage Wahlberg

är en av vårt lands allra främsta fältornitologer som sam-arbetat med bl a Jan Lindblad. Han har i över 60 år mer eller mindre levt ute i den svenska naturen och studerat fåglarna och deras liv ur alla aspekter. Man kan säga att naturen varit hans universitet och själva fåglarna hans läromästare.


Tage Wahlbergs omfattande studier, upplevelser och iakttagelser gör honom till en, i mångas ögon, oöverträffad expert när det gäller fåglars biologi,  häckningsförhållanden och beteenden, boets placering och utformning samt variationer i äggens antal och utseende med mera. Totalt 277 fågelarters bon med ägg är beskrivna och fotografiskt dokumenterade.


Denna utgåva, Nya faktaboken om fåglarnas häckningar i Sverige, med ornitologen Raoul Karlsson som medförfattare, är ett utomordentligt värdefullt komplement till den stora skaran fälthandböcker om fåglar som tidigare utgivits i Sverige.


Wahlberg och Karlsson har ställt upp fågelarterna  i bokstavsordning efter deras svenska namn. Det kan synas väl motiverat eftersom det pågår en omfattande omgruppering inom fågeltaxonomin utifrån genetiska DNA-analyser av fåglarnas släktskap.


Den inbundna boken som är på 288 sidor med 378 bilder kostar 500:- och kan beställas från Tage Wahlberg, Villagatan, 640 32 Malmköping på tel. 0157-21153; besök också hemsidan www.varafaglarsaggochbon.se